آشنایی

اگر می‌خواهید بدانید چه مسیری طی کرده‌ام گریزی به خاطراتم بزنید.

اگر مایلید پیشینه کاری من را بدانید سری به رزومه من بزنید.

رزومه انگلیسی من را هم در اینجا ببینید.

برای دیدن مقالاتی که توسط من ویرایش، ترجمه یا رفع پلاجیاریسم شده است، به این برگه سر بزنید.

برای اطلاع از هزینه‌های خدمات گوناگون، به جدول هزینه‌ها نگاهی بیاندازید.