محتوای علمی فارسی

خدمات (۱۴۰۰)هزینه‌ها (تومان)
ویرایش نگارشی نوشته فارسی۸۰ (به ازای هر کلمه)
ویرایش محتوایی نوشته فارسی۱۲۰ (به ازای هر کلمه)
رفع پلاجیاریسم۲۰۰ (به ازای هر کلمه)
ترجمه به فارسی (از انگلیسی)۱۳۰ (به ازای هر کلمه)
نوشتن محتوای تخصصی فارسی (مقاله، پروپوزال، پایان‌نامه، Summary)۵۰۰ (به ازای هر کلمه)
نوشتن رزومه۱۰۰٫۰۰۰ (به ازای هر صفحه)