هزینه‌ها

هزینه‌های ویرایش (۱۴۰۱)
نوع خدماتقیمت (تومان)
ویرایش گرامری نوشته انگلیسی ۲۰۰٫۰۰۰ (هر هزار کلمه)
ویرایش ساختاری نوشته انگلیسی۳۰۰٫۰۰۰ (هر هزار کلمه )
ویرایش نگارشی نوشته فارسی۱۵۰٫۰۰۰ (هر هزار کلمه)
ویرایش ساختاری نوشته فارسی۲۰۰٫۰۰۰ (هر هزار کلمه)
رفع پلاجیاریسم مقاله مروری (Review/Original)۸۰۰٫۰۰۰ (هر هزار کلمه)
ترجمه (فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی)۳۰۰٫۰۰۰ (هر هزار کلمه)
اندنوت (Endnote)۲۰٫۰۰۰ (هر رفرنس)
نوشتن محتوای تخصصی فارسی (مقاله، پروپوزال، پایان‌نامه، چکیده)۱٫۰۰۰٫۰۰۰ (هر هزار کلمه)
نوشتن محتوای تخصصی انگلیسی (Scientific writing)۲٫۰۰۰٫۰۰۰ (هر هزار کلمه)
پاورپوینت۴۰۰٫۰۰۰ (ده اسلاید)
سابمیت مقاله (تنظیم و بارگذاری فایل‌ها و فرم‌ها صرف نظر از پذیرش یا عدم پذیرش در مجله)۱٫۰۰۰،۰۰۰
تنظیم مقاله به فرمت مجلهاز ۲۰۰٫۰۰۰
نوشتن رزومه (بیش از دو صفحه توصیه نمی‌شود)۱٫۰۰۰٫۰۰۰