هزینه‌ها

تعیین هزینه ویرایش یک نوشتار از قبل کار چندان ساده‌ای نیست. اغلب ارائه‌دهندگان خدمات در این حوزه، مبلغ نهایی را بعد از انجام کار اعلام می‌کنند. برای آسان‌تر کردن کار شما در تصمیم‌گیری، تا به حال تلاش شده قیمت‌ها به فاکتوری که در ادامه آمده مقید بماند. البته گاهی برخی سفارش‌ها شامل خدماتی خارج از موارد ذکرشده است که هزینه آن‌ها طبق توافق پرداخت می‌شود.

لازم به یادآوری است که در کلیه حالات، نوشته به صورت تایپی تحویل می‌شود و انواع خدمات شامل ویرایش ادبی، ویرایش نگارشی، ویرایش دستوری، و یا ویرایش تطبیقی را در بر می‌گیرد. در ضمن فایل به لحاظ چینش حروف و خطوط، و یک‌دست بودن سبک نگارش و تنظیم از جمله جدول‌ها و شکل‌ها و … نیز اصلاح می‌شود. معمولا تا جایی که قابل اغماض باشد، ایرادات ساختاری مقاله نیز برطرف خواهد شد. در واقع تمامی این خدمات در ذیل عنوان ترجمه/ویرایش انجام می‌شود. هم‌چنین در صورت نیاز به بازبینی تا دو مرتبه، به صورت رایگان انجام خواهد شد. تمامی این خدمات جهت جلب رضایت سفارش‌دهنده و جبران کاستی‌های ناخواسته و پیش‌بینی‌نشده است.

تنها در صورتی که سفارش شما بسیار فوری باشد، به طوری که لازم باشد کارهای دیگر متوقف شوند تا سفارش شما به موقع حاضر شود، ۲۰درصد به مبلغ نهایی افزوده می‌گردد.

اصولاً زمان تحویل، اولین فرصت ممکن است و به تعداد کارهای در نوبت بستگی دارد (چون من یک نفرم و همه کارها با خودم است.)

جدول هزینه‌ها (۱۳۹۸)
نوع خدماتقیمت (تومان)
ویرایش انگلیسی ۱۲۰ (به ازای هر کلمه)
رفع پلاجیاریسم مقاله پژوهشی (Original)۱۵۰ (به ازای هر کلمه)
رفع پلاجیاریسم مقاله مروری (Review)۱۸۰ (به ازای هر کلمه)
ویرایش محتوایی نوشته انگلیسی- شامل خدمات قبل هم می‌گردد. ۲۰۰ (به ازای هر کلمه)
رفرنس (Endnote)۲۰۰۰ (به ازای هر عدد)
ترجمه فارسی به انگلیسی۱۶۰ (به ازای هر کلمه)
ترجمه انگلیسی به فارسی۱۴۰ (به ازای هر کلمه)
ویرایش محتوایی نوشته فارسی۱۰۰ (به ازای هر کلمه)
تولید محتوای فارسی۳۰۰۰۰ (به ازای هر ساعت)
تولید محتوای انگلیسی۵۰۰۰۰ (به ازای هر ساعت)