هزینه‌ها

هزینه‌های ویرایش (۱۴۰۰)
نوع خدماتقیمت (تومان)
ویرایش گرامری نوشته انگلیسی ۱۶۰ (به ازای هر کلمه)
ویرایش ساختاری نوشته انگلیسی۲۵۰ (به ازای هر کلمه )
ویرایش نگارشی نوشته فارسی۱۰۰ (به ازای هر کلمه)
ویرایش ساختاری نوشته فارسی۱۵۰ (به ازای هر کلمه)
رفع پلاجیاریسم مقاله پژوهشی (Original) (زیر ۵۰ درصد)۳۰۰ (به ازای هر کلمه)
رفع پلاجیاریسم مقاله مروری (Review) (زیر ۵۰ درصد)۵۰۰ (به ازای هر کلمه)
رفع پلاجیاریسم با ریپورت بالای پنجاه درصد۷۵۰ (به ازای هر کلمه)
ترجمه فارسی به انگلیسی۳۰۰ (به ازای هر کلمه)
ترجمه انگلیسی به فارسی۲۰۰ (به ازای هر کلمه)
استخراج رفرنس و افزودن به کتابخانه اندنوت۱۵٫۰۰۰ (به ازای هر عدد)
ورود رفرنس‌های از پیش معین به نرم‌افزار مدیریت رفرنس (Endnote)۵٫۰۰۰ (به ازای هر عدد)
نوشتن محتوای تخصصی فارسی (مقاله، پروپوزال، پایان‌نامه، Summary)۱۰۰۰ (به ازای هر کلمه)
نوشتن محتوای تخصصی انگلیسی (Scientific writing)۲۰۰۰ (به ازای هر کلمه)
پاورپوینت۱۵٫۰۰۰ (به ازای هر اسلاید ساده)
تولید محتوای فارسی ۵۰٫۰۰۰ (به ازای هر ساعت)
تولید محتوای انگلیسی۱۰۰٫۰۰۰ (به ازای هر ساعت)
مشاوره تخصصی (با تعیین وقت قبلی)۵۰٫۰۰۰ (به ازای هر نیم ساعت)
سابمیت مقاله (تنظیم و بارگذاری فایل‌ها و فرم‌ها صرف نظر از پذیرش یا عدم پذیرش در مجله)۷۰۰،۰۰۰ (یک مقاله در یک مجله)
تنظیم مقاله به فرمت مجلهمتغیر و بسته به میزان اصلاحات موردنیاز
نوشتن رزومه۱۰۰٫۰۰۰ (به ازای هر صفحه)
تنظیم متن ایمیل به اساتید راهنما۲۰۰٫۰۰۰ (به ازای هر ایمیل)
ثبت درخواست پذیرش در دانشگاه۱٫۰۰۰٫۰۰۰ (به ازای هر پروسه)
ایجاد اکانت ORCID۱۰۰٫۰۰۰