نگارش علمی (Scientific Writing)

ترجمه، تولید محتوا، ویرایش فارسی و انگلیسی، مشاوره مقاله‌نویسی

یاد بگیریم مانند حرفه‌ای‌ها مقاله بنویسیم

How To Write Like Who Know

می‌گویند بیل گیتس گفته است این پنج رویکرد، موفقیت شما را تضمین می‌کند:
۱- نه گفتن
۲- استقبال از انتقاد
۳- خوش‌بینی
۴- عدم ترس از شکست
۵- توانایی تمرکز بر هدف
من این را فهمیده‌ام که هیچ چیز مانند تلاش موفقیت را تضمین نکرده است. حتی آن هم صددرصد نیست. موفقیت چه در مقام تعریف، چه از لحاظ مسیر رسیدن به آن، خیلی پیچیده‌تر است. اما تأیید می‌کنم این موارد بخشی از این پیچیدگی هستند.